Bir Kalender Ltd. Şti. faaliyeti olan GETAP®, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek için Nörobilim merkezli çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli’de kurulmuştur. GETAP®, kuruluş yılı olan 2009’dan 2015 yılına kadar Gelişim Takip ve Uygulama Programının kısaltması olan GETUP® ismi ile faaliyet göstermiştir.

 

Bu yıllar genel olarak ARGE çalışmaları ile geçmiş ve uygulama takibi yapılmıştır. ARGE çalışmalarının istenilen düzeye ulaştığı ve uygulama takibinin sona erdiği 2015 yılının son çeyreğinde ise GETUP® ismi, Gelişim ve Takip Programının kısaltması olan GETAP® ile değiştirilmiştir.

GETAP Detayları