Ergen Terapi

Ergen Terapi

Kısaca tanımlamak gerekirse birey hem çocukluktan çıkarak büyümeye hem de bu dönemin getirdiği çatışmalarla birlikte kendi yolunu çizmeye çalışmaktadır.

Ergenlikteki sorunlar gelecekteki davranışlarımızı belirlemede kilit rol oynadığı için bu dönem psikoterapiye başlamak çok önemlidir. Ergen terapisinde ailenin tutumu ve davranışlarının doğru olması da bireyin gelişimine katkı sağlar. Bu süreç birçok yeni duygu ve deneyimi de beraberinde getirir. Ayrıca ergenlik döneminde bireyler fiziksel, zihinsel, ahlaki ve duygusal olarak da sürekli değişim geçirmektedir. Sosyal sorunlar, ailesel çatışmalar, duygusal olarak anlaşılamama, özgüven eksikliği, takıntılar, dikkat eksikliği, sınav ve başarı kaygısı ergen terapisinde sık sık gündeme gelmektedir.

Diğer Haberler

Menü