SINAVLARDA DİKKAT’İN ÖNEMİ!

YKS ve LGS adayları artık son dönemece girmiş bulunmaktadırlar. Geçmiş zaman diliminde öğrenilen konular,çözülen sorular,yapılan denemelerle beraber sınavlarda alınan sonuçlar önemli olup değerlendirilmelidir.Kalan haftalarda da sınava hazırlık süreçlerini etkili ve verimli geçirmek çok önemli olduğu için ,bu zamana kadar adayların elde etmiş oldukları bilgileri kullanabilmeleri ve sınavlara yansıtabilmeleri çok önemlidir.Burada “DİKKAT” önemli olup,öğrencilerin dikkati ve sürdürülebilirliği ne kadar uzun ve güçlü ise, öğrenciklerin sorularının doğru cevaba dönüşmesi o kadar mümkün olacaktır.

Bilişsel Beceriler (Dikkat-Hafıza-Mantık-Muhakeme-Konsantrasyon-İşlemleme Hızı) sınavlarda fark oluşturur.

                Son yıllarda öğrencilerin sınavlarda sıklıkla karşılaştıkları soru tipleri var ki; bunlar yeni nesil sorular olup; dikkat,hafıza,mantık-muhakeme,konsantrasyon ve işlemleme hızı gerektiren, bireyin zihin performansını değerlendiren soru tipleridir.Bu sorular uzun olmakla birlikte anlamayı ve süreyi ölçen soru tipleri olup, öğrencileri zorlamakta ve dikkat sürelerini azaltabilmekte ve odaklanma problemleri yaşatmaktadır. Sınav esnasında ve hazırlık sürecinde süreyi etkin kullanamamalarına ve haliyle neticesinde istedikleri gibi sonuçlarla karşılaşmamalarına neden olabilmektedir.

                Öğrenciler hazırlık sürecinde nelerle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar kontrollerini hiçbir zaman kaybetmemeleri çok önemlidir.Denemeler de anda kalmaları,soruların farkında olmaları,dikkatlerini vermeleri,öğrenilen konularla beraber yapılan deneme sınavlarının analizlerini muhakkak yapmalıdırlar.

                Unutulmamalıdır ki; her bireyin zihinsel performansı,bireysel özellikleri farklıdır. Bu nedenle yanlışlar ve boşlar incelenmeli, iyi irdelenmelidir. Bilgi eksikliğinden mi? yeterince tekrarolmamasından mı? veya öğrenme de kalıcılıkla mı, dikkatle mi ilgili yapılan hataların/yanlışların farkında olmaları gerekmektedir.Sınav esnasında ve hazırlık sürecinde zihinsel olarak neler yaşanıldığının farkında olunmalı, birkaç soru üzerinde olumsuzluk yaşamanın, diğer soru ve çalışmalara da olumsuzluk yansıtabileceğini ve motivasyonla ilgili olumsuzluklar yaşanabileceği unutulmamalıdır.

                Motivasyonun daha fazla önemli olduğu kalan haftalarda muhakkak ailelerde çocuklarına her zaman destek olmalıdırlar. Gerek sözel gerek davranışsal desteklerini koşulsuz olarak göstermelidirler.Olumsuz düşüncelerin hiç bir faydasının olmayacağı tamamen  beraber olumlu olarak atılan adımların farkına vararak  hazırlık sürecinin etkili ve verimli geçirilmesi gerekmektedir.

                 Kaygı bozuklukları,aile içi tutumlar,arkadaş ilişkileri,davranış bozuklukları,ergenlik dönemi sorunları vb. olumsuzlukların eğer yönetilemezse bilişsel becerileri (dikkat-hafıza-konsantrasyon-mantık-muhakeme-işlemleme hızı ) olumsuz etkileyeceğinden yapılan çalışmaların hem verimliliğini, hem de beklenilen sonuçlarda  istenilen tabloyla karşılaşılmaması için, ailelelerin bu konuda uzman desteği almaları sınava hazırlanan öğrencilere önemli fayda sağlayacaktır.

Kalın sağlıcakla!

Murat Ölmez/AİLE DANIŞMANI

Hemen Arayın